Logopedie Astrid D'hoore

Logopedie Astrid D'hoore

Over de praktijk

Welkom op de website van de ‘logopediepraktijk Astrid D’hoore’. Ik studeerde in 2016 af als logopediste en volgde in het daaropvolgende academiejaar nog een bacheloropleiding tot audioloog en audicien. Door de passie voor mijn job als logopediste besloot ik om mijn eigen zelfstandige praktijk in logopedie op te richten.

Levenslang leren

Onder het motto ‘levenslang leren’ blijf ik me uiteraard elk jaar bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten op logopedisch gebied. Zo volg ik jaarlijks enkele interessante studiedagen en vormingen. Ik volgde reeds een specialisatie op vlak van oromyofunctionele therapie en werk hiervoor samen met een orthodontist.

Kwaliteit

Ik hecht veel belang aan een zorgvuldige afstemming van de therapieën aan de noden van de patiënt en zijn omgeving. Hierbij is een holistisch perspectief noodzakelijk. Multidisciplinair contact met de verschillende disciplines is onontbeerlijk voor een perfect afgestemde zorg op maat.