Tarieven Logopedieverstrekkingen Honorarium Gewone tegemoetkoming Verhoogde tegemoetkoming
Aanvangsbilan1 € 33,16 € 25,66 € 30,16
Evolutiebilan1 € 47,27 € 36,27 € 42,77
Therapie (30 minuten) op school € 27,36 € 21,36 € 25,36
Therapie (30 minuten) buiten de school € 28,33 € 22,83 € 26,33
Therapie (60 minuten) € 56,89 € 45,89 € 52,39

Als geconventioneerde logopedisten werken we bijgevolg met de tarieven vastgelegd door het RIZIV. In de meeste gevallen krijgt u 75% terugbetaald door uw ziekenfonds, waardoor u
€ 5,50 remgeld per half uur betaalt.

Indien u van een verhoogde tegemoetkoming geniet (eenoudergezinnen, WIGW: weduwen en weduwnaars, invaliditeit, gepensioneerden, wezen, …) krijgt u 90 % van uw ziekenfonds terugbetaald, waardoor het remgeld terugvalt op € 2 per halfuur.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een gewone tegemoetkoming, kan u eventueel wel in aanmerking komen voor een aanvullende verzekering. Dit zal telkens in samenspraak en in overleg worden bepaald.

  1. Het logopedisch aanvangsbilan en evolutiebilan is een onderzoek dat moet worden afgenomen vooraleer de logopedie kan starten of worden verlengd.  2