Aanmelding

Een aanmelding voor logopedie kan door meerdere personen gebeuren. Als ouder kunt u zelf contact opnemen. Soms wordt logopedie ook aangeraden vanuit de school, het CLB of door een huisarts, orthodontist, neuroloog, …

Onderzoek

U kunt een eerste afspraak vastleggen via mail of telefonisch. Tijdens het eerste gesprek worden de logopedische problemen samen besproken. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek en de bespreking van de resultaten. Zo kunnen we zien of logopedie al dan niet noodzakelijk is. Soms is een aanvullend onderzoek van het gehoor bij de NKO-arts en een IQ-onderzoek bij de psycholoog noodzakelijk alvorens de logopedie van start kan gaan.

Behandeling

Als er uit de testresultaten blijkt dat logopedische behandeling is aangewezen, bespreken we samen welke momenten het best passen en proberen we zo snel als mogelijk om de logopedie op te starten. De therapieën gaan wekelijks door op vaste afspraken, per half uur of per uur met een frequentie van één of meerdere keren per week. De therapie kan doorgaan in de praktijk, op school of bij u thuis.